tel
Ліга адвокатів україни
10 років успішної юридичної діяльності
Маєте запитання? Не втрачайте час

Договірне право

Роль і значення сучасного договірного права полягає в великій мірі в тому, що дана галузь права регулює правові відносини між суб'єктами цивільних правовідносин практично у всіх сферах життя. І від того, наскільки грамотно складений договір, буде залежати стабільність і ефективність подальшої діяльності того чи іншого суб'єкта. Призначення договору – встановлювати, змінювати та припиняти цивільні права та обов’язки. Загальний порядок укладення договору закріплено в статтях 638-650 глави 53 «Укладення, зміна і розірвання договору» Цивільного Кодексу України. Деякі особливості укладення господарських договорів передбачено в статтях 179-187 глави 20 «Господарські договори» Господарського Кодексу України.

Одним з основоположних принципів договірного права є принцип свободи договору. Суть даного принципу полягає в тому, що люди вільні як при укладенні договору, так і при виборі умов договору, які є їм вигідними. Іншими словами, договір - це спільне, узгоджене волевиявлення сторін, яке спрямоване на отримання певної вигоди.

Незважаючи на це, принцип свободи договору не передбачає безмежну свободу. Як додаток до принципу свободи договору діє ще один не менш важливий правопорядок: «дозволено все, що прямо не заборонено законом». Зміст даного принципу полягає в тому, що люди при укладенні договору мають право вибирати тільки ті умови, які не суперечать вимогам правових норм, не порушують законні права та інтереси інших громадян, які не становлять небезпеку і загрозу для суспільства та держави. Договір, умови якого не відповідають вимогам закону, є нікчемним і, відповідно, не може породжувати ніяких прав та обов’язків  між суб'єктами цивільних правовідносин.

Звідси, завдання юристів, які практикуються в сфері договірного права, визначати при укладанні контрактів де лежать кордони договірної свободи в формулюванні сторонами договору тих чи інших умов, зрозуміти чи порушують вибрані умови вимоги закону чи ні.

Тому важлива роль юриста при вивченні і аналізі умов договору, оскільки саме юридично грамотно складений і укладений договір визначає матеріальні і фінансові інтереси суб'єктів договірних відносин, і не в останню чергу, перспективи довгострокового і стабільного співробітництва.

Наші фахівці надають послуги з розробки та складання договорів, протоколів узгодження розбіжностей до договорів, перевіряємо контрагентів на сумлінність, оцінюємо ризики при укладанні угод.